Digniin: Qureecda Oo Aad Cuni Weydaa Waxay Sababtaa In Unugyada Dhiigu Awdmaan !
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww