Wadan Caado Ay U Tahay In Ninka Marka Loo Meheriyo Gabadh Eheladiisu UL La dhacaan Ilaa Uu Cabaado 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww